🔥Được vừa ra mắt khóa học Next.js Super đấy, xem thử đi nào

Chuyên mục #backend | Thanh Được Blog

Không có gì ngoài các bài viết chất lượng, chuyên sâu.

[P5] Giải ngố authentication: OAuth 2.0

Nghe nói OAuth 2.0 có vẻ khó hiểu, nhưng đừng lo, có Được ở đây. Đọc xong bài này không chỉ hiểu mà còn làm được demo login bằng Google nữa 😁

Date
Đọc thêm, [P5] Giải ngố authentication: OAuth 2.0

[P3] Giải ngố authentication: JWT

JSON Web Token (JWT) là một phương pháp xác thực được dùng rất phổ biến hiện nay, nhưng nhiều bạn không hiểu rõ JWT. Bài viết này sẽ giúp các bạn

Date
Đọc thêm, [P3] Giải ngố authentication: JWT